• tank-om-det-ar-sa-har-insidan
  • kloka-ord-vistdom-insidan
  • de-enda-misstag-vi-begar-insidan
  • det-ar-svart-att-hitta-insidan
  • daggkapa-droppar-svag-insidan
  • bortom-problemen-oppnas-insidan
  • den-karlek-insidan

droppe-tage-oppe-insidanInsidan Kognitivt centrum AB

Insidan Kognitivt centrum AB är ett företag i Sala som startades hösten 2000 och drivs av mig, Ulla Giswert Forsberg. Jag arbetar som kontrakterad psykoterapeut inom företagshälsovård och primärvård i Avesta och Sala, och som privatpraktiserande psykoterapeut med kognitiv beteendeterapi och schematerapi för privatpersoner och företag.

Jag arbetar även med handledning, både enskilt och grupp.

Jag är legitimerad kognitiv beteendeterapeut steg 2 med handledarutbildning, vilket innebär att jag är auktoriserad av Svenska Föreningen för Kognitiva och Beteendeinriktade Terapier - sfKBT. Jag är också certifierad schematerapeut av International Society of Schema Therapy - ISST.

Mitt terapiarbete utförs under sekretess och under Socialstyrelsens insyn.

Jag har nya lokaler och finns numera på Rådmansgatan 15A

© 2017 www.mill.se